Personbil med släp

Personbil

Ett B-körkort ger dig rätt att köra personbil med lätt släpvagn (750 kg). Bilens och släpets gemensamma totalvikt får inte överstiga 3 500 kg.

B96

Denna körkortsbehörighet krävs för att få köra personbil och släpvagn med en sammanlagd totalvikt på max 4 250 kg.

Kravet för att kunna ta utökad B-behörighet är att du har B-körkort och har fyllt 18 år. Det krävs inget kunskapsprov utan bara ett körprov som görs hos Trafikverket. Körprovet består av en del av säkerhetskontrollen och körning i och utanför tätbebyggt område. Vi på trafikskolan erbjuder dubbellektion (80 min) samt lån av fordonskombinationen vid provtillfället.

BE

För att få framföra personbil och släpvagn där den sammanlagda totalvikten överstiger 4 250 kg krävs behörigheten BE. Du får köra personbil med max 3 500 kg totalvikt och koppla till släp med max 3 500 kg totalvikt. Det är även viktigt att ta hänsyn till andra begränsningar. Bilen har en maximal släpvagnsvikt som den får dra vilket betyder att ett BE-körkort inte alltid är avgörande. Kolla i ditt registreringsbevis vad din bil får dra för att vara säker.

Kravet för att kunna ta BE-körkort är ett körkortstillstånd och att du har fyllt 18 år. För att ta ett BE-körkort ska både ett kunskapsprov och ett körprov göras. Körprovet består av fullständig säkerhetskontroll med frågor, manövrering och körning i och utanför tätbebyggt område. Vi på trafikskolan erbjuder dubbellektion (80 min) samt lån av fordonskombinationen vid provtillfället.

Vill du bli kontaktad?

Ställ din fråga här så kontaktar vi dig så snart vi har möjlighet!
Ditt namn