STR:s krav

Nybro Trafikskola är ansluten till Sveriges Trafikutbildares Riksförbund (STR). och vi ska därmed delge dig som kund följande information.

  • Du erbjuds en dokumenterad plan över utbildningen. Du erbjuds detta om du begär det.
  • Du erbjuds en kostnadsberäkning av utbildningen. Du erbjuds en preliminär kostnadsberäkning som stäms av minst två tillfällen under utbildningen för att eventuellt justera den. Du erbjuds detta om du begär det.
  • Din privata handledare erbjuds möjlighet att åka med under utbildningen. 
  • Du erbjuds utbildning i riskmedevetenhet och övning i svårare trafiksituationer. Nybro stad är förhållandevis litet och saknar motorväg. På våran trafikskola ingår därmed körning till Kalmar för att köra av- och påfarter på motorväg och mer stadstrafik. Vi går också igenom omkörning och testar på detta om tillfälle ges på väg till eller från Kalmar.
  • Du ska informeras om hur mörkerutbildning genomförs. På trafikskolan genomförs din mörkerutbildning i bilen året om, då vi antingen pratar om det teoretiskt eller praktiskt kör i mörker under kvällstid.