GDPR - Dataskyddsförordningen

GDPR - Dataskydds-
förordningen

GDPR

Behandling av personuppgifter på Nybro Trafikskola AB

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddaförordningen (GDPR).

Personuppgiftsansvarig

Nybro Trafikskola AB är personuppgiftsansvarig för den hantering av personuppgifter som sker inom vår egen verksamhet.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress, mejladress , meddelande via facebook, telefonnummer och de uppgifter som du eventuellt gett om närmast anhörig.

Anledningen till att vi behöver behandla dina personuppgifter är att vi måste kunna genomföra den utbildning du köpt av oss, eller leverera de produkter du har köpt genom oss. Det är också nödvändigt för att uppfylla regler i olika lagar och förskrifter.

Personuppgiftsbiträden

För en del uppgifter anlitar vi andra företag, som STR Service AB. Vi har anlitat STR som levererar IT-systemt aSTRa till oss, med elevcentralen, digitala utbildningskortet och appen Köra bil. STR är personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträdena för att se till att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När vi anlitar personuppgiftsbiträden är det bara för att uppfylla de avtal och samtycken vi har mellan oss våra kunder.

Myndigheter som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa myndigheter som Transportstyrelsen och Trafikverket, när vi måste lämna ut dem enligt lagen för att du ska kunna ta körkort. Myndigheterna blir då självständigt personuppgiftsansvariga. Det betyder att det är den myndighetens policy och rutiner för personuppgiftshantering som gäller istället för våra. Du får vända dig direkt till myndigheten om du är missnöjd med något angående hanteringen av dina personuppgifter där.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för syftet. Vissa betalningsuppgifter måste vi spara i sju år på grund av lagstiftningen om bokföring.

Vilka är dina rättigheter som registrerad?

När dina personuppgifter är registrerade hos oss eller någon annan så har du ett antal rättigheter. Du har rätt att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Du kan begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig. Du kan också begära radering av dina uppgifter, om inte annan lagstiftning eller avtal mellan oss förhindrar det. Du har även rätt att begära att vi flyttar dina personuppgifter om du skulle vilja byta trafikskola.

Du har alltid rätt att tacka nej till att dina personuppgifter används för att skicka reklam till dig från oss.

Om du anser att dina personuppgifter hanteras felaktigt av oss har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen.